W środę 9 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 29. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mianowanego.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  5. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka