Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II od kilku lat uczestniczą w zbiórce zniczy na kresowe cmentarze w ramach akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA. Jest to wielka społeczna akcja, dolnośląskie pospolite ruszenie pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz TVP Wrocław. Honorowym patronatem akcję objął Kardynał Henryk Gulbinowicz oraz Prezydent RP Andrzej Duda.

Samorząd Uczniowski, podobnie jak w latach ubiegłych, zwrócił się do uczniów, rodziców i nauczycieli o podarowanie symbolicznej lampki na kresowe cmentarze. Mottem przewodnim akcji był fragment  „Poematu repatriacyjnego” Władysława Surowieckego: „Tamże na naszych wschodnich rubieżach bieleją kości ojców i dziadów. Zostały w piachu bronić jeszcze Polski przed zapomnieniem w mrokach historii.”

Zebraliśmy 114 zniczy, głównie w kolorach białym i czerwonym, które zapakowaliśmy w kartony i przekazaliśmy do siedziby TVP Wrocław, skąd zostaną przekazane na Ukrainę i Wileńszczyznę. Już 1 listopada zapłoną na wielu zniszczonych, zapomnianych, wołających o pomoc polskich mogiłach. Dla naszych Rodaków żyjących za wschodnią granicą żałobne lampki z Polski będą nie tylko symbolem pamięci o tych zmarłych Polakach, którzy na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi, ale również „kawałkiem Ojczyzny” w szczególnych dniach, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. Jesteśmy dumni z tego, że uczestniczymy w tym szlachetnym przedsięwzięciu, dzięki któremu możemy dać świadectwo naszej pamięci o przodkach, których groby znajdują się na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie, a także na  polskich cmentarzach na Ukrainie, remontowanych  przez młodych wolontariuszy z Dolnego Śląska. Na niektórych polskich mogiłach nikt od wyjazdu Polaków nie zapalił nigdy nawet jednej lampki.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i pomoc w „zapaleniu ognia pamięci” na grobach naszych pradziadów i bohaterów narodowych.

Samorząd Uczniowski