Wiemy, jak Wam ciężko bywa nieraz z nami. Trudna w szkole praca, pojmujemy sami, lecz choć ciężka droga, wzniosłe nasze cele serce, co nas kocha, niech przebaczy wiele.

13  października 2016 roku w Gimnazjum Publicznym im. A. Mickiewicza odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz absolwentów szkoły powitała  pani dyrektor gimnazjum – Urszula Marszałek. Apel poprowadził przewodniczący szkoły, Michał Ziomek, który w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożył nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi najserdeczniejsze życzenia w przeddzień ich święta. Podziękował  za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywaną uczniom na co dzień. Drogim nauczycielom podziękował za poświęcenie oraz trud wkładany w edukację i wychowanie, za wiarę w nieustannie potrzebującą ich rad i wskazówek młodzież. Wręczenie symbolicznej róży stanowiło dowód uznania i wdzięczności dla pedagogów za wysiłek i trud.

W obecności znamienitych gości, rodziców, wychowawców, nauczycieli, starszych koleżanek i kolegów pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, stając się pełnoprawnymi uczniami kamienieckiej szkoły. Delegacja uczniów kl. I złożyła wiązankę kwiatów pod popiersiem patrona gimnazjum. Ksiądz dziekan Wojciech Dąbrowski pobłogosławił uczniów oraz ich wychowawców. Pani dyrektor Urszula Marszałek i wychowawczynie kl. I – J.Grzesik, S. Grot – wręczyły pamiątkowe dyplomy nowo przyjętym do społeczności gimnazjalnej. Przedstawicielka klas pierwszych – K. Cymbała wyraziła słowa podziękowania za serdeczne przyjęcie do wspólnego grona uczniów pochodzących z różnych szkół, wyrażając wolę tworzenia historii małej ojczyzny i godnego reprezentowania szkoły. Przewodniczący klas pierwszych wręczyli pani dyrektor tekst ślubowania, potwierdzony podpisami wszystkich uczniów. W imieniu dyrektorów szkół podstawowych głos zabrał A. Albrecht, który pogratulował gimnazjalistom, niedawnym absolwentom, z okazji ich ślubowania i życzył sukcesów w nowej szkole. Podarunkiem dla pierwszoklasistów stały się książki, przekazane do biblioteki szkolnej.

Z kolei głos zabrał Wójt Gminy Marcin Czerniec, który podziękował pedagogom, pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w ich pracy. Stwierdził, że Dzień Komisji Edukacji Narodowej jest szczególną okazją, by wyrazić wdzięczność i szacunek wobec wszystkich osób, które swoją pracą w oświacie służą kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży. Docenił przekazywanie wiedzy i mądrości, troskę, sumienność i otwartość. Życzył w imieniu własnym i władz samorządowych wytrwałości w dążeniu do celu dla dobra uczniów, zawodowego spełnienia, osobistego szczęścia, społecznego uznania. Następnie Wójt Gminy pogratulował  najlepszym uczniom i zaproszonym absolwentom gimnazjum wyników w nauce, a następnie z panią Karoliną Słocińską i dyrektorem gimnazjum  wręczył  stypendia w  kategoriach: za wybitne wyniki  w nauce, za wybitne osiągnięcia w konkursach, za wzorową postawę społeczną. Przedstawiciel społeczności gimnazjalnej – Łukasz Jednak wyraził wdzięczność Wójtowi Gminy i wszystkim radnym za nagrodzenie gimnazjalistów stypendiami, stanowiącymi swoistą  promocję nauki i wiedzy.

Uczniowie  kl. II – III pod opieką pań: Iwony Wasyluk i Iwony Kulińskiej – Pietrzak zaprezentowali program artystyczny, dedykowany wszystkim pracownikom gimnazjum. Na tle kolorowej i wesołej dekoracji, wzbogaconej ciekawymi sentencjami, uczniowie złożyli swoisty hołd wszystkim nauczycielom przedmiotów w gimnazjum, układając z pięknych, kolejnych wierszy i liter słowo: „DZIĘKUJEMY” (D. Ostenda, E. Mielnik, A. Grajek, P. Garczarek, K. Grodecka, O. Zając, J. Nowakowski, K. Kargol, P. Cekiera, J. Mazur).

Widzowie, zapatrzeni i zasłuchani, docenili występ szkolnej solistki Eweliny Sowy w repertuarze Adele  oraz dynamiczny współczesny taniec  cheerleaderek (E. Sowa, W. Polasińska, K. Bierut, A. Fiedeń, O. Zając, D. Ostenda, W. Tofel, K. Kargol, J. Białek, W. Przedwojewski- sic!). Krótką parodię dnia szkolnego przedstawili uczniowie: J. Nowakowski, M. Ziomek, O. Zając, D. Starżyk, K. Kargol,  J. Mazur,  E. Mielnik, P. Cekiera K. Grodecka, A. Grajek, P. Garczarek. Na uwagę zasługują: znakomita interpretacja słowna tekstu (lektor – M. Ziomek ), humorystyczne, pantomimiczne  kreacje aktorskie naszych uczniów w rolach nauczycieli oraz wyjątkowa, wzbudzająca salwy śmiechu na widowni, gra pechowego ucznia – Jakuba Nowakowskiego. Warto podkreślić zaangażowanie Miłosza Stopy w przygotowaniu urozmaiconej i doskonale dobranej do kolejnych scenek ścieżki dźwiękowej.

Na zakończenie dyrektor szkoły U. Marszałek podziękowała młodzieży oraz paniom: Iwonie Wasyluk i Iwonie Kulińskiej-Pietrzak oraz Zuzannie Rucie – opiekunowi Samorządu Uczniowskiego – za przygotowanie uroczystości. W swym przemówieniu szczególną uwagę zwróciła na ważną osobę nauczyciela, jego pełną poświęcenia pracę na rzecz edukacji. Podziękowała nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za pracę, oddanie i serce. Życzyła zadowolenia z pracy pedagogicznej, spełnienia marzeń osobistych i zawodowych oraz wdzięczności uczniów. Serdeczne podziękowania i życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrazili również: przewodniczący Rady Gminy – A. Ciapka oraz  przewodnicząca Rady Rodziców – S. Mazur, którzy na ręce dyrektora szkoły złożyli bukiety kwiatów.

Goście obecni na uroczystości: wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Marcin Czerniec, zastępca wójta Gminy – Karolina Słocińska, radna Powiatu Ząbkowickiego – Agnieszka Tandereszczak, przewodniczący Rady Gminy – Aleksander Ciapka, Radni Gminy Dominik Krekora, Ryszard Kleniuk, Ryszard Bierut, ks. dziekan – Wojciech Dąbrowski, ks. wicedziekan – Wojciech Jasiński,   dyrektor SP nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim – Bożena Kołodziej, dyrektor ZS nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim – Arkadiusz Albrecht, przewodnicząca Rady Rodziców: S. Mazur,  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim – Elżbieta Hajnisz-Burmistrz.

Dorota Twardowska