Po wielu staraniach najpierw pozyskano dotację, potem wybrano wykonawcę, a wczoraj oficjalnie oddano do użytku zmodernizowaną salę sportową przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim. Uroczysty apel szkolny połączono z tradycyjnym przecięciem wstęgi oraz wręczeniem stypendiów, które najlepszym w gminie uczniom co roku przyznaje wójt.

Dyrektor szkoły Arkadiusz Albrecht już od dłuższego czasu zgłaszał problemy ze stanem technicznym sali. Dach na obiekcie wykonano nieprawidłowo, co przy każdym większym deszczu powodowało zalewanie nawierzchni sali gimnastycznej i tym samym uniemożliwiało prowadzenie normalnych zajęć z uczniami. Z roku na rok problem narastał i wreszcie udało się pozyskać 80-procentowe dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Całe zadanie kosztujące ponad 350 tys. zł zrealizowano w czasie tegorocznych wakacji. Nowy dach jest nie tylko absolutnie szczelny, ale też ma właściwości termoizolacyjne. Ponadto jego konstrukcja wzbogacona jest o duże świetliki, dzięki którym wnętrze szkolnej hali sportowej jest wyraźnie jaśniejsze. Jak stwierdził dyrektor „teraz jest nie tylko bezpieczniej, ale i jaśniej, a więc uprawianie sportu będzie jeszcze przyjemniejsze”. Odnowioną salę poświęcił ks. proboszcz Wojciech Jasiński. Dokonał on także symbolicznego przecięcia wstęgi, w czym uczestniczyli także dyrektor Arkadiusz Albrecht i wójt Marcin Czerniec.

W drugiej części wręczone zostały stypendia dla najlepszych uczniów w Gminie Kamieniec Ząbkowicki. Przed ich przekazaniem wójt Marcin Czerniec podkreślał, że są one wyrazem uznania dla pracowitości dziewcząt i chłopców oraz ich zaangażowania w życie społeczności szkolnych. „Nauka i włączanie się w życie środowiska są lekcją przyszłej odpowiedzialności za szersze społeczności. Być może ktoś z was będzie radnym, może będziecie pełnić inne ważne stanowiska, ale już teraz nabywacie umiejętności pracy dla innych i z innymi. To bardzo ważne, aby chcieć i umieć współpracować dla dobra wspólnego” – stwierdził włodarz Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Stypendia otrzymali:

 1. Aleksandra Janik – wzorowe zachowanie, stypendium naukowe średnia 5,5,
 2. Bartłomiej Kwiatkowski – wzorowe zachowanie, stypendium sportowe,
 3. Remigiusz Jachimowski – bardzo dobre  zachowanie, stypendium sportowe,
 4. Oliwia Staniucha – wzorowe zachowanie, stypendium sportowe,
 5. Manuela Siwak – wzorowe zachowanie, 100 % frekwencja,
 6. Weronika Szymczak – wzorowe zachowanie, 100 % frekwencja,
 7. Natalia Sopuch – wzorowe zachowanie, stypendium artystyczne,
 8. Emilia Łukasik – wzorowe zachowanie, stypendium artystyczne,
 9. Laura Szkrabko – wzorowa postawa społeczna, 100% frekwencja, oraz wzorowe zachowanie,
 10. Klaudia Rzepa – wybitne osiągnięcia sportowe,  wzorowa postawa społeczna, oraz wzorowe zachowanie,
 11. Dominika Grębowiec – wzorowa postawa społeczna, 100% frekwencja, oraz wzorowe zachowanie,
 12. Aleksandra Tomczyk – wzorowa postawa społeczna oraz wzorowe zachowanie,
 13. Jakub Brzóska – wzorowa postawa społeczna oraz wzorowe zachowanie,
 14. Martyna Waligóra – wzorowa postawa społeczna oraz wzorowe zachowanie,
 15. Aleks Klimczak – wzorowa postawa społeczna  oraz wzorowe zachowanie.

W trzeciej części wczorajszej uroczystości uczennice i uczniowie deklamowali refleksje dotyczące szlachetnych sportowych postaw i ich stosowania w życiu. Były też pokazy tańca nowoczesnego oraz tańca towarzyskiego, które zostały przyjęte z olbrzymim aplauzem. Po apelu uczniowie i nauczyciele wrócili do normalnych zajęć. Życie „papieskiej szkoły” toczy się przecież normalnym rytmem.

W uroczystości wzięli udział m.in. radni Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki: przewodniczący Aleksander Ciapka, Bogusława Tokarz, Dominik Krekora, Ryszard Kleniuk, Ryszard Bierut, radna Rady Powiatu Ząbkowickiego Agnieszka Tandereszczak i wicewójt Karolina Słocińska.