„Młodzi ludzie potrzebują wychowawców, potrzebują przewodnika, który powinien być autorytetem. Potrzebują… również tego, aby ich poprawiać, stawiać im granice, mówić „tak” lub „nie”. (Św. Jan Paweł II). Te słowa były mottem rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II  w Kamieńcu Ząbkowickim.

Uroczyste powitanie roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęło się Mszą świętą z udziałem pocztu sztandarowego naszej szkoły. Ksiądz Wojciech Jasiński dokonał poświęcenia tornistrów i przyborów szkolnych oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa na nadchodzący nowy rok szkolny.

Pierwszy w tym roku szkolnym apel, ze względu na remont sali gimnastycznej, odbył się na szkolnym podwórku. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu  hymnu państwowego Pan dyrektor Arkadiusz Albrecht serdecznie powitał wszystkich gości, uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Następnie Pan radny Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki Dominik Krekora życzył całej społeczności szkolnej wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym, a uczniom też jak najlepszych ocen. Przypomniał również, że sam był kiedyś uczniem naszej szkoły. I tak jak w tym roku, tak kiedyś wszystkie szkolne uroczystości odbywały się przy wejściowych schodach, na świeżym powietrzu. W uroczystości brali też udział: Pani radna Bogusława Tokarz, Pan radny Ryszard Kleniuk, Pan radny Lucjan Koper, sołtys sołectwa Kamieniec Ząbkowicki II Pan Ryszard Glina oraz sołtys sołectwa Mrokocin Pani Emilia Czerniawska.

W imieniu uczniów głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Janik, która życzyła wszystkim, aby nowy rok szkolny był czasem, w którym nie zabraknie radości, sukcesów, dobrej współpracy, wzajemnej cierpliwości i życzliwości, przyjaznej atmosfery i twórczych inicjatyw. Obiecała także w imieniu uczniów, że wszyscy będą solidnie pracować i dbać o dobre imię naszej szkoły i gminy, a następnie zaprosiła wszystkich uczniów na spotkania z wychowawcami.

Samorząd Uczniowski pod opieką Alicji Walerian