Główny Urząd Statystyczny prowadzi w całym kraju statystyczne badania ankietowe, w tym badania w gospodarstwach domowych, które pozwalają na ocenę warunków życia ludności i kondycji gospodarstw domowych oraz dokonywanie porównań międzynarodowych w tym zakresie.

Promując te badania chcemy dotrzeć do respondentów, podkreślając jak bardzo istotny jest ich udział w dostarczaniu informacji statystycznych – tylko dzięki nim, dzięki ich przychylności wobec ankieterów, poświęconemu czasowi i zrozumieniu wagi tematu, może powstać pełny i rzetelny statystyczny obraz naszego społeczeństwa. Poprzez rozpropagowanie na stronie internetowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki niniejszej informacji, chcemy w ten sposób poinformować mieszkańców jakie badania są obecnie prowadzone w Województwie Dolnośląskim oraz w jaki sposób można potwierdzić tożsamość ankieterów, którzy zgłoszą się z prośbą o udział w statystycznych badaniach ankietowych.

Statystyczne badanie ankietowe 2016_01

Statystyczne badanie ankietowe 2016_02

Statystyczne badanie ankietowe 2016_03

mgr inż. Halina Woźniak - zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu