• Zarządzeniem nr 293/2023 wykazano do użyczenia część nieruchomości zabudowanej położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I stanowiący jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.11.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 289/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość (część) położoną na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki 330/2 stanowiącej jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.11.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 288/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość (część) położoną na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki 334/4 stanowiącej jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.11.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 292/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomość zabudowaną położoną na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Doboszowice stanowiącą jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.11.2023 r. do dnia 15.12.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem Nr 291/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 603/3. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.11.2023 roku do dnia 15.12.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.