W Przedszkolu Publicznym „Baśniowa Kraina” obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. To największe ekologiczne światowe święto. Na początek pani dyrektor przywitała wszystkich w ciepły i wesoły sposób, przybliżyła cel spotkania i w formie zabawy przeprowadziła pogadankę na temat „Dbamy o  Ziemię, naszą planetę”.

W tym dniu dzieci wspólnie dekorowały salę, brały udział w zabawach,  konkursach, zajęciach plastycznych oraz tanecznych. Dzieci wysłuchały wierszy na temat Ziemi, jej zanieczyszczeń i powtarzały hasła ekologiczne. Podczas zajęć i zabaw przedszkolaki dowiedziały się jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę, o naszą planetę. Następnie pani Ala i pani Jola przygotowały i  przeprowadziły quiz wiedzy ekologicznej dla dzieci, którego celem było:

  • utrwalenie podstawowych wiadomości z zakresu ochrony przyrody,
  • nabycie przez dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,
  • przestrzeganie zasad uczestnictwa w konkursach sprawnościowych i ruchowych,
  • utrwalenie podstawowych sposobów dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska.

Dzieci między innymi odpowiadały na pytania: co to jest makulatura, jak można oszczędzać wodę, dlaczego w lesie nie można rozpalać ogniska, co robimy z pustymi butelkami, co to są odpady, co to jest recykling, co można robić w lesie, co powstaje z przetworzenia makulatury, gdzie można wyrzucać papierki. Wybierały i nazywały pojazdy, które nie zanieczyszczają powietrza, wybierały i nazywały zwierzęta chronione w Polsce i np. liście do drzew, z których pochodzą, jak również nazywały te drzewa.

Przedszkolaki znały dobrze odpowiedzi na pytania i były niesamowicie aktywne. Na zakończenie po uroczystym ślubowaniu każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom „Przyjaciela przyrody”: Kocham ptaki, zieleń, drzewa, wiem – jak o przyrodę dbać trzeba. Nie będę łamać gałęzi, rozpalać ognisk w lesie, nie będę rzucać śmieci, zwierzętom krzywdy nie zrobię,  nie zabrudzę wody – bo jestem PRZYJACIELEM  PRZYRODY. W czasie popołudniowych zajęć podczas tematu „Korzystamy z ekologicznych opakowań” dzieci mocowały za pomocą taśmy i kleju opakowania po jogurtach, serkach i zakrętki, z czego powstały piękne ekologiczne roboty. To był wyjątkowy dzień, który na długo pozostanie wszystkim dzieciom i pracownikom przedszkola w pamięci.

Dbamy o Ziemię naszą planetę (1)