Po raz 24. w obecnej kadencji 30 maja 2016 r. obradowała Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Najważniejszymi tematami posiedzenia była działalność kulturalna i sportowa w naszej lokalnej społeczności.

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki i tegorocznym budżecie naszego samorządu na rok 2016 oraz szereg uchwał związanych z innymi kwestiami ważnymi z punktu widzenia bieżących potrzeb Gminy. Na zakończenie posiedzenia zabrałem głos w odniesieniu do obszaru kultury i sportu. Jako, że radni nie dyskutowali nad tymi dziedzinami aktywności instytucji i środowisk społecznych, uznałem za zasadne wyrażenie opinii wynikających z praktycznych doświadczeń codziennej współpracy z osobami tworzącymi projekty i zdarzenia w obu sferach.

Przebieg sesji można obejrzeć dzięki – udostępnionemu na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki – zapisowi video i wyrobić sobie własną opinię w sprawach, o jakich była mowa w trakcie obrad.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki