W Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim 2 czerwca 2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej.

Główne celami konkursu były: popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej, kształtowanie umiejętności zdrowego współzawodnictwa oraz wytypowanie uczniów posiadających największą wiedzę na temat państw Europy. Ponadto ważne było zachęcanie do dalszej pracy nad poszerzaniem swoich wiadomości na temat historii, środowiska przyrodniczego, ludności i gospodarki Europy.

Test konkursowy składał się z dwóch części. Pierwsza część obejmowała pytania otwarte,  natomiast w drugiej części należało wybrać jedną odpowiedź spośród czterech podanych. Zagadnienia dotyczyły: stolic państw UE, geografii Europy, flag państw europejskich, najsłynniejszych zabytków, symboli, niezwykłych miejsc państw wspólnoty. W etapie szkolnym konkursu wzięło udział szesnastu uczniów z klas IV-VI.

Komisja w składzie: pani Alicja Walerian, pani Alicja Nowakowska, pani Milena Skotnicka sprawdziła prace i wybrała zwycięzców.

  • I miejsce zajęła Emilia Łukasik z klasy V.
  • II miejsce ex aequo zdobyli uczniowie klasy V: Remigiusz Jachimowski i Aleksandra Janik.
  • III miejsce uzyskała Martyna Waligóra z klasy VI.
  • W konkursie wyróżnione zostały ponadto Jessika Ciborowska z klasy IV i Manuela Siwak z klasy V.

Drugi etap konkursu co roku miał miejsce w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bardzie. W tym roku został on niestety odwołany. Mamy jednak nadzieję, że w następnym roku szkolnym konkurs będzie się cieszył w naszej szkole jeszcze większą popularnością.

 

Uczestnicy Konkursu