Ojczyzna nasza jest już ocalona. Swobody nasze zabezpieczone… Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym…

To był piątkowy poranek – 29 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum Publicznym im. Adama Mickiewicza. Na korytarzu szkolnym dostrzec można było wielu odświętnie ubranych uczniów i wyrazistą biało-czerwoną scenografię w holu głównym. W naszej Małej Ojczyźnie trwały obchody  Wielkiego Narodowego Święta z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie z kl. IIIa, Ia i  Ib (S. Postawa, K. Łęczyński, D. Semenowicz, D. Czarnota, W. Ciapka, J. Bierut, W. Jagodzińska, W. Polasińska, S. Buczko, A. Fiedeń)   zaprezentowali montaż słowno–muzyczny, wzbogacony prezentacją multimedialną (J. Nowak, D. Długosz, D. Kwiatkowski) pod opieką pani Anny Cisowskiej.

Zebrani mogli przeżyć chwile refleksji, związane z majowymi dniami: 1 Maja, 2 Maja, 3 Maja. Rozważania młodych dotyczyły historycznych wydarzeń związanych z ustanowieniem 1 maja świętem robotników na całym świecie. Podczas uroczystości recytowano  prozę o znaczeniu pierwszej w Polsce i w Europie Konstytucji Majowej z 1791 r. jako bezspornie największej spuściźnie ideowo-politycznej po niepodległej Rzeczypospolitej. Stanowiła wyraz gorącego patriotyzmu i umiłowania wolności. Przypomniano wszystkim najważniejsze wydarzenia z wieku XVII i XVIII, w tym o wojnach ze Szwedami, Rosjanami, Turkami, Kozakami, o rozwoju naszego państwa za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i o rozbiorach Polski – utracie wolności naszej ojczyzny. Wiele wzruszenia wzbudziła recytacja bajki I. Krasickiego pt. „Ptaszki w klatce” (S. Opiela), odzwierciedlającej sytuację Polaków, znajdujących się pod panowaniem obcych państw. W programie wyjątkową atmosferę stworzył liczny chór dziewczęco-chłopięcy (wszyscy uczniowie z kl. IIIa!), który radośnie i przejmująco zaśpiewał pieśni: „Witaj, Majowa Jutrzenko” i „Dumkę na dwa serca”. Nie zabrakło nowoczesnych rytmów – fragmenty piosenki T- Raperów znad Wisły „Poczet królów polskich” zaśpiewali: Kamil Łęczyński i  Ewelina Sowa.  

Na zakończenie przedstawienia solistka Ewelina Sowa przekonująco śpiewała znane i tak ważne, szczególnie dla młodego pokolenia, słowa piosenki  „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos” autorstwa Grzegorza Tomczaka  z repertuaru Janusza Radka:

„Ty, to masz szczęście,

że w tym momencie,

żyć Ci przyszło, w kraju nad Wisłą…

Ty, to masz szczęście…

Twój kraj szczęśliwy, piękny, prawdziwy,

Ludzie uczynni, w sercach niewinni…

Twój kraj szczęśliwy…”

I w tejże  chwili – w piątkowy, niby zwyczajny dzień szkolny odżyło tak ważne znaczenie wspólnoty tożsamości narodowej i ojczyzny dla współczesnych  Polaków, a publiczność miała szczęście przeżyć prawdziwe chwile radości i wzruszenia. Przeniosła się w przeszłość historyczną narodu polskiego, którą zapamięta, dzięki wypowiadanym z szacunkiem przez młodzież gimnazjalną słowom, solowo i chóralnie zaśpiewanym, przepojonym miłością do ojczyzny pieśniom patriotycznym i współczesnym. Kolejna, mądra lekcja historii  o przeszłości Polski w kamienieckim gimnazjum zasługuje na wyróżnienie.

Pani dyrektor szkoły – Urszula Marszałek podziękowała wykonawcom z  kl. Ia, Ib i IIIa oraz pogratulowała nauczycielce matematyki – p. A. Cisowskiej  za przedstawienie podczas szkolnej uroczystości programu, dzięki któremu można było przeżyć chwile zadumy, refleksji i wzruszenia.

Dorota Twardowska