Powietrze to jeden z naturalnych czynników, które dla rozwoju dziecka ma bardzo duże znaczenie. Zadaniem wychowawczym jest przyzwyczajenie dzieci do przebywania na powietrzu bez względu na porę roku.

W Przedszkolu Publicznym Nr 1 „Baśniowa Kraina” wiemy, że korzystanie z powietrza i słońca to podstawowy warunek higieny układu oddechowego i krążenia, który jednocześnie ma ogromne znaczenie dla higieny układu nerwowego i rozwoju ruchowego. Jedynie deszcz, silny wiatr i mróz poniżej –10 st. uniemożliwia przebywanie dzieci na powietrzu. Zawsze  uwzględniamy  warunki atmosferyczne, teren, ubranie dzieci, odpowiednio dobieramy  zabawy i ćwiczenia. Z higienicznego punktu widzenia ważny jest właściwy ubiór dziecka, który trzeba kontrolować przed wyjściem i już w trakcie zajęć, gdyż często zachodzi konieczność np. zrzucenia zbędnego okrycia lub ponownego włożenia cieplejszej odzieży. Przystosowanie dziecka do temperatury otoczenia wymaga jego udziału. Tak więc  nauczamy  dzieci, w jaki sposób mogą przeciwdziałać marznięciu zimą, czy przegrzaniu latem. Temperatura powietrza czasem sprawia dziecku przykrość – jest mu za zimno lub za gorąco. Zadaniem nauczyciela jest wypracowanie nawyku odpowiedniego ubierania się w zależności od temperatury. Dostarczamy więc dzieciom wiedzy, podsuwamy różne sposoby rozgrzewania się, np. tupanie, rozcieranie rąk, wymachiwanie nimi. Dzieci powinny też wiedzieć, dlaczego smaruje się im twarze kremem, chodzi o rozumienie chronienia skóry przed silnym mrozem i słońcem.

Podczas dni upalnych  wdrażamy dzieci do właściwego zachowania. Dążymy do przyzwyczajania dzieci do zmiany miejsc zabaw w ogrodzie przedszkolnym i chronienia się w cień, do zaspokojenia pragnienia. Dzieci starsze już wiedzą, że słońce może być powodem zasłabnięcia, bólu głowy, i że wtedy należy ochłodzić ciało, pozostawać w cieniu, osłaniać głowę przez noszenie czapki, kapelusika, chusteczki. Zabawy i ćwiczenia na powietrzu zimą mają wielką wartość zdrowotną, hartują i usprawniają. W pracy z dziećmi rozbudzamy przekonanie, że świeże powietrze służy zdrowiu, chroni przed różnymi chorobami.

Spacery stanowią jedną z form realizowania zadań wychowania zdrowotnego. Wycieczki natomiast wynikają z treści programowych dotyczących poznania przez dziecko otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i techniki oraz kształtowania tą drogą postaw emocjonalnych i społeczno – moralnych. Spacer, wycieczka, zabawy sportowe są wydarzeniami zwykle oczekiwanymi z radością, jej przebieg nie może zawieść oczekiwań dzieci.  Staramy się, aby atmosfera w czasie trwania tych form pracy z dziećmi była radosna, dawała poczucie swobody i zadowolenia. Radosne przeżycia, jakimi są spacery i wycieczki pobudzają dzieci do wypowiadania się na ich temat, a więc stanowią dobrą okazję do prowadzenia rozmów indywidualnych. Nasz przedszkolny  plac zabaw jest dostosowany do różnych grup wiekowych. Przedszkole stwarza pełne warunku umożliwiające wszechstronny rozwój ruchowy. Uczymy  dzieci przezorności, przestrzegamy przed ryzykanctwem, nie dopuszczamy do wybryków i zabaw zagrażających wypadkowi. Ale jednocześnie  zdajemy sobie sprawę, że samymi zakazami niewiele się osiągnie.

Wypracowanie u dzieci nawyków związanych z korzystaniem ze świeżego powietrza  i słońca odbywa się poprzez dostarczenie im wiadomości o znaczeniu świeżego powietrza dla zdrowia. Nie sposób pominąć szeregu przyjemnych doznań, przeżyć, gdy dziecko zaspokaja potrzebę ruchu.