Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej odbyło się 21 marca 2016 r.

W porządku obrad znalazły się m.in. spotkania z: przedstawicielem Inspekcji Ochrony Środowiska i Nasiennictwa oraz projektantami gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej oraz reprezentantami Lokalnej Grupy Działania „QWSI”. Zapraszam do obejrzenia zapisu video z obrad komisji (udostępnionego na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki) i przybliżenia sobie zagadnień poruszonych w trakcie prac radnych.

Marcin Czerniec

Wójt Marcin Czerniec