Realizacja ubiegłorocznego budżetu w placówkach oświatowych naszej Gminy to temat drugiego w minionym miesiącu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy.

Zachęcam do obejrzenia zapisu video z przebiegu posiedzenia Komisji.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki