Zwracam się do Mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Bądźmy wszyscy zatroskani i odpowiedzialni za zdrowie własne i innych osób.

Czas stanu epidemii przedłuża się, ale też możemy – dzięki naszemu właściwemu zachowaniu – zachować zdrowie i życie w bezpieczeństwie. Jestem wdzięczny wobec wszystkich, którzy w duchu solidarności pozostają w domach lub wykonując prace zawodowe lub pełniąc rozmaite służby, pomagają nam przetrwać ten bardzo trudny okres.

Szczególnie dziękuję pracownikom służby zdrowia, za ich codzienne poświęcenie. Jestem pełen uznania dla pedagogów realizujących w tych skomplikowanych okolicznościach zadania związane ze zdalnym nauczaniem.  Dziękuję też za inne inicjatywy pomocowe podejmowane przez naszą lokalną społeczność. Za gotowość do działania dziękuję druhom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz pracownikom socjalnym.

Zapewniam, że w granicach możliwości, jakimi dysponuje nasz samorząd i zachowując respekt wobec obowiązującego prawa, podejmuję działania zapewniające bezpieczeństwo epidemiczne na terenie naszej Gminy. Pozostaję w stałym kontakcie z innymi samorządowcami powiatu ząbkowickiego oraz administracją rządową, aby reagować na zdarzenia kryzysowe.

Bardzo proszę, abyśmy nadal wszyscy przestrzegali zasad ustalanych przez władze rządowe. Mają one na celu maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Chcąc uzyskać wiarygodne i miarodajne informacje dotyczące sytuacji epidemicznej i wynikających z niej ograniczeń czy obowiązków, korzystajmy z komunikatów oficjalnych dostępnych m.in. w serwisie www.gov.pl/koronawirus . Nie rozpowszechniajmy treści niesprawdzonych lub nieprawdziwych.

Apeluję o pozostanie w domach także w czasie bliskich już Świąt Wielkanocnych, choć wiem, że chcielibyśmy je spędzać z najbliższymi i przyjaciółmi. Jestem przekonany, że wspólnie i odpowiedzialnie przejdziemy czas zagrożenia epidemicznego, aby później na nowo podjąć czekające nas wyzwania w sferze gospodarki, życia społecznego i rozwoju Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki