13 kwietnia 2015 roku o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mrokocin.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Cwek, radna Bernadeta Chodasewicz, radny Dominik Krekora, radny Arkadiusz Smędzik oraz 31 mieszkańców sołectwa Mrokocin.

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Pan Marcin Czerniec witając wszystkich zgromadzonych. Sołtys Pani Katarzyna Ostenda, złożyła sprawozdanie z mijającej kadencji.

Sołtysem została wybrany po raz pierwszy Pani Emilia Czerniawska.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Aleksandra Pajestka – przewodnicząca Rady Sołeckiej,
  2. Aleksandra Ciszek,
  3. Renata Waligóra,
  4. Anita Domska,
  5. Lucyna Pastuszka.