Od 17 lipca do 30 lipca 2017 r. na stronie internetowej #Aktywny Dolny Śląsk można oddać głos na Projekt „Wieczór z Marianną”. W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk” trwa elektroniczne głosowanie, w którym mogą brać udział osoby powyżej 16 roku. Planowany termin realizacji naszego projektu to okres pomiędzy 2 października 2017 a 31 stycznia 2018. Jego szacowana wartość to 39 000 zł.

W zamyśle pomysłodawców jest interaktywna gra śladami księżniczki Marianny Orańskiej w niezwykłej scenerii Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Pragniemy w ten sposób zaprosić młodzież i dorosłych na bezpłatny, wyjątkowy, wieczorny spacer po Pałacu Marianny Orańskiej połączony z konkursami z nagrodami i poczęstunkiem. Uczestnicy, wyposażeni w kartę pytań i odpowiedzi, natkną się w kilku salach na filmowe zagadki opisujące fakty z życia i działalności Księżniczki na Dolnym Śląsku. Pałac zamieni się w tajemnicze miejsce, gdzie duchy dawnych mieszkańców poprowadzą uczestników ku ukończeniu zadania. Chcecie poczuć się jak Sherlock Holmes w neogotyckiej, dziewiętnastowiecznej, budowli? Zapraszamy na „Wieczór z Marianną” jakiego jeszcze nie było. Podczas zakończenia imprezy połączonego z poczęstunkiem każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat i okolicznościowy upominek. Alternatywna forma spędzania czasu wolnego połączona z niekonwencjonalnym obcowaniem z historią – gwarantowana!

Wykorzystując potencjał turystyczny Pałacu, któremu ostatnie prace rekonstruktorskie przywróciły dawną świetność, pomysłodawcy chcą zaktywizować społeczeństwo z powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i świdnickiego. Wieczorne zwiedzanie Pałacu Księżnej w połączeniu z grą typu escape room, będzie niekonwencjonalnym obcowaniem z historią Dolnego Śląska i postacią Marianny Orańskiej. Odkrywanie tajemnic pogłębi wiedzę o niezwykłych miejscach w regionie, upowszechni wiedzę historyczną, utrwali związek mieszkańców z regionem oraz zachęci do korzystania z dóbr kultury, tworząc nowy produkt turystyczny. Podczas wieczornego zwiedzania Pałacu z przewodnikami, w jego salach będą wyświetlane krótkie, atrakcyjne filmy o historii Śląska i Mariannie Orańskiej. Każdy uczestnik wydarzenia zostanie zaopatrzony w kartę pytań, na które odpowiedzi znajdzie zwiedzając Pałac i oglądając filmy. W grze będzie liczyła się spostrzegawczość oraz koncentracja. Podczas zakończenia imprezy połączonej z poczęstunkiem wszyscy otrzymają pamiątkowy certyfikat i upominek.

Dolnoślązacy po raz drugi współuczestniczą w podejmowaniu decyzji o finansowaniu najciekawszych projektów z zakresu upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej Dolnego Śląska. Jednym z nich jest Projekt „Wieczór z Marianną”, który w przypadku powodzenia w głosowaniu elektronicznym będzie realizowany w Kamieńcu Ząbkowickim. W okręgu wałbrzyskim, do którego należy Gmina Kamieniec Ząbkowicki rozdzielonych zostanie 120 tys. zł. Środki te zasilą projekty, które uzyskają najwyższe poparcie w elektronicznym głosowaniu. Jednym z nich jest zgłoszony z numer 60 projekt pod nazwą „Wieczór z Marianną”.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO GŁOSOWANIA

UDOSTĘPNIJ TĘ WIADOMOŚĆ DALEJ – DZIĘKUJEMY!

Głosujemy na projekt WIECZÓR Z MARIANNĄ (5)