Od 1 marca 2016 r. rozpoczął funkcjonowanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z centrum edukacji w Kamieńcu Ząbkowickim.

Punkt znajduje się przy ul. Złotostockiej 4. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są bezpłatnie, następujące rodzaje odpadów i ilości odpadów od każdego mieszkańca Gminy Kamieniec Ząbkowicki (za okazaniem dowodu osobistego):

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych_

Prowadzeniem i obsługą PSZOK zajmuje się firma ENERIS Surowce S.A. (Odział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice).

ZOBACZ HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2016