Drugoklasiści Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim z wychowawcami skorzystali z zaproszenia prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej pana Wiktora Karola i odwiedzili Fermę w Starczowie. Celem spotkania było poznanie pracy hodowcy bydła mlecznego oraz wartości odżywczych mleka i produktów mlecznych.

18 września 2019 r. uczniowie z dużym zainteresowaniem obserwowali zwierzęta w nowoczesnej oborze, w cielętniku i w hali udojowej. Przyglądali się dojeniu krów za pomocą profesjonalnego sprzętu sterowanego komputerowo. Podczas wędrówki po terenie OHZ dzieci były świadkami pracy sprzętu rolniczego i przechowywania kiszonki (pożywienia dla zwierząt).

Pan Jarosław Macura – przedstawiciel firmy Danone – przygotował w nietypowych warunkach prezentację multimedialną na temat historii jogurtu i jego zalet, piramidy żywienia i zdrowego stylu życia. W podziękowaniu za oryginalną lekcję uczniowie wręczyli panu prezesowi OHZ samodzielnie wykonane laurki. Na pożegnanie każdy uczestnik wycieczki otrzymał od przedstawiciela firmy Danone mleczny deser.

Dyrektor szkoły pani Bożena Kołodziej i wychowawcy – opiekunowie: pani Wioletta Ciborowska, pani Monika Szczepańczyk i pani Ewa Otfinowska serdecznie dziękują panu prezesowi i pracownikom OHZ w Starczowie za ciekawe zajęcia, które bez wątpienia wpłyną korzystnie na kształcenie nawyków żywieniowych uczniów.

Ewa Otfinowska