Troska o dobro mieszkańców naszej Gminy wyrażać się może w słowach i czynach. Nie musimy się zgadzać we wszystkim, ale warto szukać i dostrzegać wspólne cele. Służyć temu może najpierw wymiana opinii, następnie podejmowanie decyzji.

Zachęcam do obejrzenia relacji video z 19 sesji Rady Gminy, która jest już dostępna na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Szczególnym akcentem było wręczenie wyróżnień przyznanych przez ministra obrony narodowej mieszkańcom naszej Gminy, tj. Państwu Barbarze i Kazimierzowi Kucharzyszyn. Radni przyjęli też sprawozdanie z działań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową i antynarkotyczną w ubiegłym roku. Podczas rozpatrywania kwestii praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego znów nie było rozstrzygnięcia, gdyż w głosowaniu wynik był 7:7. Z kolei w sprawie związanej z funkcjonowaniem noworudzkiej spółki wodociągowej radni nie zajęli formalnego stanowiska wobec faktu, iż plany inwestycyjne tej firmy nie obejmują naszego terenu, ale ich koszty możemy ponieść w wyższych opłatach za wodę i ścieki. Zdecydowali natomiast, że debata na ten temat odbędzie się podczas sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Można więc mieć nadzieję, że podjęte zostaną decyzje dobre dla nas wszystkich, którzy jesteśmy mieszkańcami Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki