Sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, która miała miejsce 21 czerwca 2016 r. skupiona była na ocenie realizacji planu dochodów i wydatków budżetu naszej Gminy w 2015 r. Radni ocenili działania w tym zakresie i udzielili Wójtowi Gminy absolutorium.

Ponadto rozpatrzono szereg innych uchwał, choć nie obyło się bez wątków polemicznych. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania zapisu video z tego posiedzenia naszej Rady, aby można było sobie samodzielnie wyrobić opinię o wadze stanowisk prezentowanych w trakcie tych obrad przez poszczególnych radnych. Relacja dostępna jest na You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki