15 kwietnia 2015 roku o godzinie 16.00 odbyło się czwarte zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, zastępca wójta Karolina Sarzyńska, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Cwek, radni Rady Gminy: Dominik Krekora, Edward Szulin oraz 97 mieszkańców sołectwa Doboszowice.

Sołtys Pani Danuta Ceglarz złożyła sprawozdanie z mijającej kadencji. Stwierdziła m.in., że 19 lat pełnionej funkcji to wystarczająco długo i przyszedł czas ustąpić miejsca komuś nowemu, następnie swoje sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Rady Sołeckiej Pani Bożena Kołodziej. Wiodącym tematem była dyskusja na temat wodociągowania wsi oraz naprawy muru oporowego.

Sołtysem został wybrany po raz pierwszy Pan Stanisław Sarzyński.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Jacek Zając,
  2. Iwona Piwińska,
  3. Mariola Dłutowska,
  4. Wiesława Cyrek – przewodnicząca Rady Sołeckiej,
  5. Beata Kotlik,
  6. Agnieszka Rzepa,
  7. Oskar Mieszkowski,
  8. Karolina Gicela,
  9. Marcin Kołodziej.