W piątek 26 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 21. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29.01.2016 r.
  3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 05.02.2016 r.
  4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy, których realizacja przebiegała w trakcie roku.
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Złotostocka 23

– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2016 roku.

– w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Kamieniec Ząbkowicki

  1. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  2. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka