Zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/2015 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30.03. 2015 r. 8 kwietnia 2015 roku o godzinie 17:00 odbyło się pierwsze zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej.

W zebraniu uczestniczyli: wójt Gminy Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Cwek, radny Rady Gminy Pan Dominik Krekora oraz 56 mieszkańców sołectwa Sosnowa. Sołtys Ryszard Bierut, przewodniczący Rady Sołeckiej Eugeniusz Szczurek i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Leokadia Szaleniec złożyli sprawozdania z mijającej kadencji.

Sołtysem został ponownie wybrany Ryszard Bierut.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Eugeniusz Szczurek,
  2. Marzena Koszmida,
  3. Lidia Jagoda – przewodnicząca Rady Sołeckiej,
  4. Przemysław Rossa,
  5. Katarzyna Włodarczyk,
  6. Irena Trybała,
  7. Sylwia Żytniak,
  8. Tomasz Darmopuk,
  9. Malwina Jagoda –Cygan.