4 maja 2015 roku o godzinie 17.00 odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chałupki.

W zebraniu uczestniczył wójt Gminy Marcin Czerniec, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Elżbieta Cwek, radni Rady Gminy: Dominik Krekora, Maria Kacik, Arkadiusz Smędzik, zastępca wójta Gminy Karolina Sarzyńska, sekretarz Gminy Stanisław Gołębiowski oraz 50 mieszkańców sołectwa Chałupki.

Na Przewodniczącego zebrania została wybrana Pani Krystyna Dumanowska. Sołtys Pan Stefan Słoninka przedstawił sprawozdanie z minionej kadencji.

Sołtysem został wybrany po raz pierwszy Pan Marcin Marzec.

W skład Rady Sołeckiej zostały wybrane następujące osoby:

  1. Jadwiga Słoninka,
  2. Władysław Skotnicki – przewodniczący Rady Sołeckiej,
  3. Jan Skotnicki,
  4. Milena Skotnicka,
  5. Monika Szczepańczyk,
  6. Andrzej Słociński,
  7. Aneta Słoninka.