Przebieg 22. sesji Rady Gminy pozostawił ślad głębszy, niż wiele innych takich posiedzeń. Z powodu braku rozstrzygnięcia w głosowaniu uniemożliwiono sporządzenie i złożenie wniosku o nadanie praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego i wynikającą z tego zmianę statusu naszego samorządu na gminę miejsko-wiejską.

Ta decyzja, a właściwie jej  brak, odciśnie się na wiele lat piętnem na biegu spraw naszej Gminy. Świadome podważanie i deprecjonowanie dorobku naszej Gminy, a przez to jej osłabianie, przybrało postać negatywnego głosowania w kwestii praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego. „Przeciw” głosowali: Aleksander Ciapka, Elżbieta Cwek, Piotr Glina, Mateusz Gnaczy, Maria Kacik, Arkadiusz Smędzik, Edward Szulin (we wcześniejszych głosowaniach w tej sprawie przeciw była także Marta Syposz, na tej sesji nieobecna). Za rozwojem i lepszą przyszłością Gminy Kamieniec Ząbkowicki opowiedzieli się głosując „za”: Ryszard Bierut, Tadeusz Cenarski, Bernardeta Chodasewicz, Ryszard Kleniuk, Lucjan Koper, Dominik Krekora, Bogusława Tokarz.

Pracujmy dla naszej Gminy wbrew przeciwnościom_02

Będziemy dalej pracować dla naszej małej ojczyzny. Wbrew przeciwnościom piętrzonym przez osoby, które swoje cele lokują nie tam, gdzie widzi je większość mieszkańców naszej wspólnoty lokalnej, każdy dzień chcemy wykorzystywać do budowania lepszej przyszłości Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Każdy, kto utożsamia się z taką perspektywą, może włączyć się do tego nurtu. Do tego zapraszam przy okazji prezentowania udostępnionego już na You Tube zapisu video z sesji, która miała miejsce 29 marca 2016 r.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki