Szkołę Podstawową nr 2 im. Papieża Jana Pawła II kolejny raz odwiedził teatr „Inspiracja” z Krakowa. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym „Wyjść poza schemat”, który opierał się na klasycznym i – niestety – coraz powszechniejszym motywie „kozła ofiarnego”.

Przewodnim tematem widowiska, które odbyło się 18 listopada 2015 r., było eliminowanie nacechowanych agresją relacji w grupie rówieśniczej. Mogliśmy zobaczyć negatywny wpływ przemocy i wykluczenia na kształtowanie osobowości nastolatków. Byliśmy świadkami, jak młody człowiek zostaje wykluczony z grupy środowiskowej i poddany prześladowaniu, jak pada ofiarą cyberprzemocy – obraźliwych e–maili i SMS-ów, publikowania ośmieszających go zdjęć oraz podszywania się pod jego osobę w sieci.
Po spektaklu wspólnie z aktorami poszukiwaliśmy sposobów prawidłowego reagowania na cyberprzemoc. Zadawaliśmy wiele pytań, na które aktorzy chętnie i wyczerpująco nam odpowiadali.

Manuela Siwak pod opieką Mileny Skotnickiej i Alicji Nowakowskiej