W minioną sobotę w Byczeniu miało miejsce uroczyste przedświąteczne spotkanie mieszkańców naszej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Szczególnym momentem tego wieczoru było oczywiście przełamanie się opłatkiem i składanie sobie wzajemnie życzeń. W tle zabrzmiały kolędy w wykonaniu chóru, któremu przewodniczył radny Rady Gminy i sołtys Byczenia Tadeusz Cenarski. W spotkaniu uczestniczyli wójt Marcin Czerniec, radni: Dominik Krekora, Ryszard Kleniuk i Tadeusz Cenarski oraz ksiądz proboszcz Artur Bilski. W trakcie wieczoru był czas na wspomnienia o tym, co wydarzyło się w mijającym 2015 roku i na refleksję nad tym, co przyniesie nowy 2016 rok. Spotkanie było jednym z kilku przedświątecznych wieczorów, jakie były organizowane w sołectwach naszej Gminy.