Jeszcze przed wczorajszą sesją Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki obradowała Komisja Budżetu Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem posiedzenia były zagadnienia związane z realizacją wydatków klubów sportowych oraz sprawozdaniem Gminnego Centrum Kultury za pierwsze półrocze bieżącego roku.

Oglądając, udostępniony na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki zapis video z posiedzenia Komisji, warto zauważyć i docenić efektywne działanie Gminnego Centrum Kultury w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego, a co za tym idzie wpływów z usług świadczonych przybywającym do nas osobom. To dobry znak na przyszłość pod kątem promowania walorów krajobrazowych i architektonicznych, jakimi możemy przyciągać turystów na nasz teren.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki