Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. przedszkolaki i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim uczestniczyli w XVI edycji ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”.

Akcja odbywała się pod nadzorem opiekuna Samorządu Uczniowskiego, pedagoga oraz wychowawców. Wszystkie grupy przedszkolne oraz wszystkie klasy z dużym zaangażowaniem zbierały drobne monety. Aby zebrać jak najwięcej pieniędzy, roznieśliśmy również puszki do sklepów na terenie naszych sołectw. Dzięki uczniom, przedszkolakom, kadrze pedagogicznej, rodzicom, właścicielom sklepów oraz wszystkim anonimowym darczyńcom udało nam się zebrać 20465 monet o wartości 526,07 zł, które przekazaliśmy na konto Towarzystwa Nasz Dom. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzeby innych i przyłączyli się do tej szlachetnej akcji na terenie naszej szkoły i przedszkola oraz wśród mieszkańców naszej gminy, a nawet powiatu.

Przedsięwzięcie to dało nam okazję do otwarcia swoich serc na potrzeby dzieci, które wychowują się poza własną rodziną. Sprawdzają się słowa Patrona naszej Szkoły Świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  Poprzez oddanie chociażby jednego grosza mogliśmy się włączyć do realizacji wielkiego przedsięwzięcia na rzecz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mogliśmy im ofiarować konkretną pomoc. Po raz kolejny mogliśmy spełnić „dobry uczynek”, okazać życzliwość potrzebującym. Jesteśmy dumni z tego, że uczestniczyliśmy w wielkiej ogólnokrajowej inicjatywie na rzecz dzieci z opieki zastępczej poprzez finansowe wsparcie programów, które pozwolą im wrócić do rodziny lub stworzyć miejsca jak najbardziej zbliżone do rodzinnego domu oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Mając na uwadze słowa św. Jan Paweł II „Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar z siebie samego …”  (Encyklika Centesimus annus, 1991), pamiętajmy, że  „Warto Pomagać!”.

Samorząd Uczniowski