W tym roku dzieci z przedszkola „Baśniowa Kraina” w Kamieńcu Ząbkowickim intensywnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach zarówno ogólnopolskich jak i powiatowych. 

Dzieci z wielką chęcią i zaangażowaniem wykonują prace plastyczne różnymi technikami, poznając tym samym tajniki sztuki. A oto tytuły konkursów, w których do tej pory nasze dzieci wzięły udział: „Mój przyjaciel miś”, „Orzeł biały”, „Moja wyjątkowa zakładka książkowa”, „Jesienny las”, „Święty, który przynosi prezenty”.

Wszystkie dzieci wykonując prace plastyczne czerpią niesamowitą radość z efektów własnych działań twórczych, zachęcane to aktywności plastycznej rozwijają wyobraźnię twórczą, jednocześnie promują swoje przedszkole.  Nasze przedszkolaki bardzo często zostają docenieni za trud i zaangażowanie się w wykonanie prac konkursowych, otrzymując dyplomy oraz nagrody rzeczowe.