Lekcja pokazowa gimnastyki korekcyjnej odbyła się 8 grudnia 2015 r. Zostali na nią zaproszeni rodzice uczniów z klas drugich i trzecich uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz rodzice uczniów z klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej nr 1, mający problemy z wadami postawy ciała.

Celem spotkania z rodzicami było przekazanie informacji dotyczących wad postawy ciała i zagrożeń wynikających z ich występowania dla zdrowia i  rozwoju dziecka. Prowadzący  lekcję pokazową nauczyciel wychowania fizycznego mgr Tomasz Piwiński zademonstrował także ćwiczenia  korekcyjne, które dzieci powinny wykonywać w domu pod kontrolą rodziców.

Jedna godzina gimnastyki korekcyjnej prowadzona w szkole to za mało, aby dziecko mogło skorygować wadę postawy ciała. Dziecko powinno ćwiczyć codziennie! Dlatego wspólne działania szkoły i rodziny wspierające i mobilizujące dziecko w wykonywaniu ćwiczeń będą bardziej skuteczne. O wiele łatwiej będzie dziecku wytrwać walce z wadą postawy ciała, jeśli w rodzicach będzie miało oparcie, a jeszcze lepiej – partnerów, którzy poświęcą codziennie 10 – 15 minut na wspólne ćwiczenia. Stąd pokaz ćwiczeń, przy których powinni asystować rodzice. Wspólne ćwiczenie wzmacnia więzi między rodzicem a dzieckiem oraz przyniesie trwały dorobek nie tylko o charakterze zdrowotnym, lecz i wychowawczym.