Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim przeprowadziła interesującą debatę nauczycieli i rodziców na temat  „Czego Jaś się nie nauczył…” – jak nauczyć swoje dziecko się uczyć?

Spotkanie, które odbyło się dniu 19 listopada 2015 r.,  poprowadziła pani Maja Kempińska trener efektywnej nauki z Europejskiego Instytutu Edukacji ENGRAM. Celem debaty było nabycie wiedzy i rozwój umiejętności w zakresie stosowania podstawowych metod skutecznego uczenia się u swojego dziecka. W trakcie debaty poruszone zostały następujące zagadnienia:

  1. Jak funkcjonuje pamięć osoby dorosłej i dziecka?
  2. Jakie ćwiczenia poprawiają koncentrację uwagi?
  3. Rola wyobraźni w procesie uczenia się.
  4. Techniki pamięciowe dla dzieci – jak je stosować?

Trenerka poprowadziła szkolenie metodami aktywnymi, nastawionymi na doświadczenie działania technik pamięciowych na samym sobie; pracę w grupach, dyskusję moderowaną, techniki aktywizujące, mini wykład.