Ocena realizacji planu organizacji wypoczynku letniego dzieci w naszej Gminie, w tym działalność świetlic wiejskich i środowisk – to główne tematy posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa. 

Radni obradowali 21 września br. i zajmowali się również działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Centrum Integracji Społecznej. Zachęcam do obejrzenia zapisu video z tego posiedzenia udostępnionego na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki