W dniach 21 – 25 września 2015 r. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim wzięli udział w europejskim projekcie sportowym pod nazwą Tydzień Ruchu. Były to zajęcia promujące zdrowie i aktywność fizyczną, szczególnie wśród uczniów, którzy nie ćwiczą na co dzień.

Koordynator projektu Iwona Kulińska Pietrzak oraz  nauczyciele  Anna i Piotr Jabłońscy – nauczyciele wychowania fizycznego, zorganizowali Europejski Dzień Sportu Szkolnego. Zaangażowali do aktywności fizycznej wszystkich gimnazjalistów, bez względu na ich umiejętności. Tradycyjne lekcje WF zamieniono na profesjonalny lekkoatletyczny trening terenowy na dziedzińcu pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Następnie uczniowie, wyposażeni w kije do nordic wal king, ćwiczyli na terenie parku, pokonując nowo odkryte ścieżki. Młodzież pojechała również na krytą pływalnię do Kłodzka, gdzie, oprócz aqua aerobiku, zagrała w siatkówkę wodną i wypróbowała swoich sił, biorąc udział w treningu sportowym. Całość projektu zwieńczył trening piłki siatkowej w Hali Tęcza w Kamieńcu Ząbkowickim.

Biorąc udział w kampanii Move Week,  młodzież z Gimnazjum w Kamieńcu Ząbkowickim dołączyła do wielkiej, europejskiej aktywnej rodziny, głosząc   hasło: „Jedność ducha i ciała to forma doskonała”.