Gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała środki finansowe w wysokości 57 802 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  o charakterze socjalnym.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki pozyskała powyższą kwotę na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. W związku z tym osoby, które dysponują decyzją o przyznanym stypendium, mogą przedkładać rachunki oraz faktury w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim w terminie do 10 czerwca 2015 r.