Gala 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim, odbyła się 10 października 2015 r. w hali sportowej Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza. Poprzedziła ją Msza św. w kościele parafialnym celebrowana przez ks. dziekana Wojciecha Dąbrowskiego i księży absolwentów Andrzeja Seferynowicza oraz Zbigniewa Wichrowicza.

Klaudia Berdychowska przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego prowadziła uroczysty apel. Powitała serdecznie uczniów, grono pedagogiczne, oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Bożena Kołodziej, która serdeczne powitanie skierowała do wójta Gminy Marcina Czernieca, przewodniczącego Rady Gminy Aleksandra Ciapki, a także do przedstawicieli władz oświatowych Teodozji Rydzak, księży, dyrektorów szkół i  przedszkoli oraz emerytowanych dyrektorów naszej szkoły i nauczycieli, absolwentów, rodziców, uczniów, nauczycieli. W trakcie uroczystego apelu uczniowie odnowili ślubowanie. Ślubowanie złożyli również: Agnieszka Mikosz, Dagmara Cisowska – Szymczak, Alicja Gomółka – nauczyciele, którzy uzyskali mianowanie. Tekst ślubowania przeczytała Izabela Zając, a wójt Marcin Czerniec wręczył akt mianowania.

Aby tradycji stała się zadość, wzorem prześwietnej Akademii Krakowskiej, do ślubowania przystąpili nasi najmłodsi uczniowie. Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów rozpoczęli żakowie. Delegacja uczniów klas pierwszych złożyła ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie ślubowanie złożyli przedstawiciele rodziców pierwszoklasistów. Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie uczniów. Ważnym punktem programu było wręczenie wyróżniającym się uczniów stypendiów ufundowanych przez Wójta Gminy Dyrektor szkoły Pani Bożena Kołodziej w swym wystąpieniu przypomniała karty historii szkoły, podkreśliła bogatą tradycję, swoisty przyjazny i bezpieczny klimat. Słowa podziękowania skierowała do władz oświatowych i samorządowych zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszystkim zaproszonym gościom wręczyła pamiątkowy dyplom i okolicznościowy znaczek.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrali: wójt Marcin Czerniec, przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka, Pani Felicja Wołyńska, byli dyrektorzy szkoły: Pan Rudolf Wójcik i Pani Irena Karolczak, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Dyrektor GCK Jolanta Kużdżał, Zdzisław Fleszar, przewodniczący byłych rad rodziców. W swoich wystąpieniach złożyli życzenia oraz na ręce Pani Dyrektor wręczyli upominki dla uczniów. Oficjalną część uroczystości zakończył program zatytułowany Spotkanie pokoleń. Tę część uroczystości poprowadziła Emilia Ciapka, która kilka lat temu była przewodniczą Samorządu Uczniowskiego wraz z obecną przewodniczącą Klaudią Berdychowską. Nieodłącznym elementem każdych urodzin oprócz zaproszonych gości, życzeń i prezentów był tort urodzinowy.

Następnie wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście zwiedzali szkołę. Odświętna szata szkoły oraz liczne wystawy tematyczne: Historia szkoły, Tradycje szkoły, Osiągnięcia szkoły, Na deskach szkolnego teatru, Sukcesy sportowe, prezentacje multimedialne i projekcje filmoteki szkoły. Zgromadzone pamiątki, wystawy zdjęć z życia szkoły dawniej i dziś, kroniki, wystawy prac uczniów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dostarczały zwiedzającym niezapomnianych emocji i wzruszeń. Po zwiedzaniu wszyscy goście zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na „iście królewski poczęstunek”. Spotkanie absolwentów, gości i pracowników szkoły trwały do późnych godzin popołudniowych.

Dyrektor szkoły, nauczyciele, Komitet Organizacyjny 70-lecia Jubileuszu, podczas uroczystości usłyszeli wiele ciepłych słów uznania i otrzymali gratulacje. Pragniemy, aby ten dzień na długo pozostał w Państwa pamięci, dostarczając pięknych wspomnień, emocji i refleksji z nutką nostalgii. Składamy gorące podziękowania gościom, sponsorom, oraz wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów Jubileuszu 70-lecia.