Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone było m.in. omówieniu spraw związanych z wydatkami na kluby sportowe, działające w naszej Gminie, a także na inne organizacje wspierane dotacjami z budżetu samorządowego.

Zachęcam do obejrzenia – udostępnionego na kanale You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki – zapisu video z tego posiedzenia, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Możemy sobie w ten sposób przybliżyć pracę samorządowców wokół tego, co służy budowaniu społecznej aktywności mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki