.Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a wcześniej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 15-lecie przynależności naszego kraju do Unii Europejskiej – to daty, które są ogniwami współczesnego patriotyzmu.

Jesteśmy wdzięczni minionym pokoleniom, ale i tym, którzy w naszych czasach włączają się w budowanie naszego wspólnego domu, jakim jest Polska. Wyobraźnią sięgamy także w przyszłość naszych rodzin i całego narodu. Podejmujemy codzienną pracę na rzecz tego, co wzbogaca i łączy nas także w wymiarze wspólnoty lokalnej, jaką jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki.

W dniach majowych świąt serdecznie życzymy wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, aby rzeczywistość wokół nas stawała się z dnia na dzień coraz lepsza. Tym z nas, których drogi życia poprowadziły w inne zakątki kraju, Europy czy świata, życzymy pomyślności i zapraszamy do odwiedzania rodzinnych stron. Przybywającym do nas życzymy nie tylko pięknych wrażeń związanych ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych lub zadowolenia z podejmowanych na naszym terenie przedsięwzięć, ale też gościnnego przyjęcia od mieszkańców.

Wszystkich Państwa pozdrawiamy i życzymy wszelkiej pomyślności.

Marcin Czerniec                                        Bernadeta Chodasewicz

Wójt Gminy                                        Przewodnicząca Rady Gminy