Nadleśnictwo Bardo Śląskie poinformowało, że z dniem 8 września 2015 r. został odwołany zakaz wstępu do lasu na terenie tego Nadleśnictwa. Wczoraj również przestało obowiązywać zarządzenie Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki ograniczające poruszanie się po terenie parku pałacowego i terenów leśnych należących do Gminy.

Ograniczenia te wprowadzono w życie na początku sierpnia br. Były podyktowane zjawiskiem suszy i upałów, jakie występowały przez okres minionych wakacji letnich. Stwarzało to zagrożenie pożarowe, wobec którego leśnicy i wójt zabronili wchodzenia na tereny leśne także na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Odwołanie zakazu poruszania się po terenach leśnych oczywiście nie zwalnia nikogo z zachowania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz innych regulacji prawnych obowiązujących na takich obszarach.

ZARZĄDZENIE Nr 285/2015 WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 09 września 2015 r. w sprawie:

odwołania zakazu wstępu do przypałacowego parku i lasów

stanowiących własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki

– KLIKNIJ –