Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

<> 

  • Zarządzeniem Nr 386/2020 z dnia 09 listopada 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 18/4,
  • Zarządzeniem Nr 387/2020 z dnia 09 listopada 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 18/1,
  • Zarządzeniem Nr 388/2020 z dnia 09 listopada 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Krzyżowej 3/7,
  • Zarządzeniem Nr 389/2020 z dnia 09 listopada 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 42/8,
  • Zarządzeniem Nr 390/2020 z dnia 09 listopada 2020 roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 3/4.

<> 

Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 09.11.2020 roku do dnia 30.11.2020 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się w/w nieruchomość.