Sołectwo Śrem było gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Świetna organizacja wczorajszych uroczystości i doskonałej zabawy w połączeniu z idealną pogodą, sprawiły, że święto plonów przez wiele godzin było udanym spotkaniem rolników, działkowców, pszczelarzy i wszystkich tych, którym bliskie jest doświadczenie pracy na roli.

Całe wydarzenie, które odbyło się wczoraj, rozpoczęły się wejściem prowadzonego przez górniczą orkiestrę dętą ze Złotego Stoku barwnego korowodu z wieńcami do kościoła pw. Ducha Świętego. Tam pod przewodnictwem ks. dziekana Wojciecha Dąbrowskiego koncelebrowana była Msza św. Homilię wygłosił ks. proboszcz Artur Bilski. Nawiązując do słów popularnej pieśni religijnej, w której padają słowa: „Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna”, zaapelował, aby jak najwięcej było zgody, wspólnego działania i troski o dobro wspólne wśród mieszkańców naszej Gminy. Mówiąc o chlebie wypieczonym z tegorocznej mąki, zwrócił uwagę na prawdę, iż „chleb to nie tylko jedzenie, to również praca, jaką w pocie czoła i niekiedy ze łzami w oczach podejmują rolnicy”. W ich właśnie kierunku, kaznodzieja wyrażał szczególną wdzięczność za służbę na polskiej ziemi. Podkreślił również, iż polska wieś zawsze była wierna Bogu, zawsze chroniła to, co w narodowych tradycjach najcenniejsze, i że również współcześnie jest miejscem bogatym w dobro i szczerą troskę o dobro wspólne.

Obaj księża dokonali podczas liturgii poświęcenia koron dożynkowych ustawionych na placu wokół świątyni. Nabożeństwo zakończyło się śpiewem „Boże, coś Polskę!”, po czym wszyscy uczestnicy uroczystości udali się w korowodzie na miejscowe boisko. Tam około południa zaczęły się obrzędy święta plonów, koncerty, konkursy, a później wieczorna zabawa.

DOKOŃCZENIE RELACJI JUTRO