.Dla upamiętnienia pracy na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej, jaką wypełniał Prezydent RP Lech Kaczyński i Jego Małżonka Maria Kaczyńska, Rada Miejska ustanowiła Skwer im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Miejsce to ma też być wyrazem wspólnoty celów, jakie realizują samorząd terytorialny oraz administracja rządowa.

19 listopada 2021 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Skweru. Uczestniczyli w niej poseł Marcin Gwóźdź, senator Aleksander Szwed i wicemarszałek województwa dolnośląskiego Grzegorz Macko. Społeczność lokalną Gminy Kamieniec Ząbkowicki reprezentowali radni Rady Miejskiej na czele z przewodniczącą Bernadetą Chodasewicz. Byli też obecni mieszkańcy, pracownicy samorządowi oraz przedstawiciele mediów lokalnych.

  • W trakcie uroczystości senator RP Aleksander Szwed odczytał list prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W liście tym wicepremier podkreślił wdzięczność za ustanowienie Skweru, ale też zaznaczył jak ważna jest potrzeba realizacji wizji państwa, jaką promował śp. prof. Lech Kaczyński.

Minister Michał Dworczyk – szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspomniał o swoim osobistym doświadczeniu współpracy z Prezydentem RP oraz spotkaniach z Parą Prezydencką. Mówił o znaczeniu upamiętniania wkładu, jaki wnosili śp. Lech i Maria Kaczyńscy w życie społeczne naszego kraju. O konieczności współdziałania samorządu i administracji rządowej w budowaniu pomyślności Polski mówił burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec. Uznał, że praca ta wymaga odwagi, jaką cechował się śp. Prezydent Lech Kaczyński. Minister Michał Dworczyk i burmistrz Marcin Czerniec odsłonili obelisk symbolizujący trwałość publicznej pamięci o Parze Prezydenckiej.

Skwer im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich usytuowany jest w pobliżu kamienieckich błoni u stóp zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej. Lokalizacja ma zatem charakter prestiżowy, a jego aranżacja umożliwia mieszkańcom i gościom znajdowanie chwil na refleksję nad tym, co oznacza dobro wspólne naszej Ojczyzny.