Ponad 10 241 000 zł dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych wprowadzonego przez rząd jako element planu Polski Ład zasili budżet inwestycyjny Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Wsparcie oznacza, że będą prowadzone dwa ważne dla samorządu projekty.

  • 8 866 736,32 zł – na renowację siedmiu tarasów w Pałacu Marianny Orańskiej. Dzięki skumulowaniu tych środków w połączeniu z przyznanymi wcześniej środkami Funduszu Norweskiego możliwa będzie odbudowy wszystkich tarasów łącznie z największym – dolnym tarasem i stanowiącym jego kluczowy element monumentalną fontanną. Prace renowacyjne w tym zakresie trwać będą około dwóch lat.
  • 1 374 683,54 zł – na trzeci etap budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Plenerowe centrum aktywnego wypoczynku powstaje także dzięki wcześniej przyznanym środkom rządowym. urządzona”. Kompleks sportowo-rekreacyjny powinien być gotowy do połowy roku 2022.

Już wiadomo, że dzięki dofinansowaniom wszystkie poziomy tarasów Pałacu Marianny Orańskiej będą wyglądały tak pięknie, jak 150 lat temu, i to w każdym detalu łącznie z rzeźbami, figurami roślinnością i systemem wodnym. Prace renowacyjne w tym zakresie potrwają około dwóch lat. Jeśli chodzi o kompleks sportowo-rekreacyjny wybudowane będą na istniejącym już obiekcie dwa budynki szatniowo-sanitarne i sanitariaty oraz zaistnieje tzw. „zieleń urządzona” – poinformował burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec.

Promesy na oba dofinansowania burmistrz Marcin Czerniec odebrał podczas spotkania z samorządowcami, które odbyło się 25 października 2022 roku w Piławie Górnej. Wójtowie i burmistrzowie gmin południa Dolnego Śląska odebrali promesy z rąk Michała Dworczyka – szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w obecności wicewojewody dolnośląskiego Jarosława Kresy, wicemarszałka Dolnego Śląska Grzegorza Macko oraz posła Marcina Gwoździa i senatora Aleksandra Szweda.