Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu.

Zgodnie z zarządzeniem nr 302/2016 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 21 września 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 30.09.2016 r., do dnia 09.10.2016 r. Projekt uchwały  udostępniony był od 22.09.2016 r. na stronach:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej przedstawiony będzie Radzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki