Inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II rozpoczęła się Mszą świętą z udziałem pocztu sztandarowego.

Ksiądz Wojciech Jasiński poświęcił tornistry pierwszoklasistów oraz udzielił wszystkim błogosławieństwa na nadchodzący nowy rok szkolny. Następnie hymnem szkoły rozpoczął się pierwszy w tym roku szkolnym apel w sali gimnastycznej. Dyrektor Arkadiusz Albrecht serdecznie powitał wszystkich gości, a przede wszystkim uczniów, rodziców i nauczycieli. Nawiązał przy tym do niedawno obchodzonego jubileuszu 70-lecia szkoły.

Szczególnie dużo ciepłych słów skierował do uczniów do klas pierwszych i życzenia wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym całej społeczności szkolnej złożył wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki Marcin Czerniec. Wśród gości byli obecni radni Rady Gminy Bogusława Tokarz i Dominik Krekora oraz ksiądz proboszcza Wojciech Jasiński.