W sobotę odbyły się uroczystości jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kamieńcu Ząbkowickim. Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią relacji i fotoreportażem z tego święta (część pierwszą opublikowaliśmy wczoraj).

Druga część uroczystości odbyła się w szkolnej hali sportowej, gdzie wszystkich przybyłych powitał dyrektor Arkadiusz Albrecht. W swoim wystąpieniu przypomniał osobiste doświadczenia związane z nauką w szkole i postacie wychowawców i nauczycieli, którzy pracowali przez kolejne dekady działalności szkoły. Na tle prezentacji multimedialnej uczennice odczytały interesujący referat o historii szkoły i jej szczególnym związku z postacią patrona, jakim jest Papież Jan Paweł II. Dyrektor szkoły wręczył następnie listy z podziękowaniami dla osób związanych i wspomagających placówkę, po czym głos zabrali goście jubileuszu. Zastępca wójta Karolina Sarzyńska odczytała list wójta Gminy z pozdrowieniami dla całej społeczności szkolnej. Wspomniany już na wstępie Edward Poznański wyraził radość z racji kolejnego miłego wydarzenia szkolnego, w jakim może brać udział. Przekazał również list gratulacyjny od minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Podobnie wyrażali się inni absolwenci, w tym Dominik Krekora, który zwrócił uwagę na okoliczności, w jakich szkoła przechodziła historyczne zmiany w Polsce. Jedna z absolwentek związana z Krakowem przekazała osobisty dar w postaci portretu Świętego Jana Pawła II. W imieniu radnych wystąpienie miał przewodniczący Rady Gminy Aleksander Ciapka. Wszyscy uczestnicy wczorajszego święta mogli też wpisać się na specjalnej karcie kroniki szkolnej.

Trzecim elementem programu jubileuszu był minikoncert Małgorzaty Kuś – znanej i lubianej jako Shata QS – wokalistki, która jest absolwentką kamienieckiej Dwójki. Wystąpił również Dawid Cekiera, również były uczeń szkoły. Finałem oficjalnych obchodów było złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II – Patrona Szkoły. Wraz z dyrektorem Arkadiuszem Albrechtem dokonali tego absolwenci szkoły. Na zakończenie wykonane zostało tradycyjne wspólne pamiątkowe zdjęcie.  Po południu i wieczorem był już czas na spotkania w kręgach klasowych i wspólną miłą zabawę. Jutro rozpocznie się 71 rok szkolny Szkole Podstawowej nr 2 Kamieńcu Ząbkowickim.