Zarządzeniem Nr 253/2015 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 12 sierpnia 2015 r. wprowadzono zakazu wstępu do przypałacowego parku i lasów stanowiących własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Zakazuje się wstępu na teren przypałacowego parku w Kamieńcu Ząbkowickim i do lasów stanowiących własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki z wyłączeniem dojścia oraz dojazdu do Zespołu Pałacowego i Domu Rządcy głównymi drogami. Zarządzenie obowiązuje na czas występowania suszy, to jest do odwołania odrębnym zarządzeniem. Zarządzenie weszło w życie z dniem podjęcia.

TUTAJ ZOBACZ ZARZĄDZENIE WÓJTA