Nadleśnictwo Bardo oraz Nadleśnictwo Henryków wprowadziły kategoryczny zakaz wchodzenia na podległe sobie tereny leśne.

Zarządzenia nadleśnicznych związane są z utrzymującą się suszą oraz prognozami meteorologicznymi, z których wynika, iż taki stan będzie trwał do drugiej połowy sierpnia 2015 r. Wprowadzone w ubiegłym tygodniu zakazy obowiązują do odwołania. Jednocześnie apeluje się do mieszkańców i turystów do zachowania nadzwyczajnej ostrożności pod kątem możliwości zapruszenia ognia także na terenach położonych w pobliżu obszarów, na których poprzez wysuszoną ściółkę lub inną roślinność może dojść do pożaru na terenie leśnym.