Dobiega już końca remont kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Byczeniu. W trakcie prac prowadzonych przez mieszkańcow tej miejscowości na nowo została odkryta zapomniana już tablica wmurowana na zewnątrz w absydę kościoła.

Tablicę starannie odnowiono. Widnieje na niej napis, który przetłumaczony na język polski brzmi: „Tutaj spoczywają uwolnione od wszelkich ziemskich boleści doczesne szczątki wielebnego archiprezbitera Hermanna Peiserta urodzonego 19 października 1835 roku w Żaganiu, wyświęconego 30 czerwca 1860 roku zmarłego 4 czerwca 1900 roku. R.I.P. Wzniesione z wdzięczności E.B.”

Historia odkryta na nowo (2)

Renowacja kościoła w Byczeniu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udzieliła na ten projekt Gmina Kamieniec Ząbkowicki. Przekazana tam dotacja na odnowę tego cennego i pięknego zabytku wyniosła 20 tys. zł.